Biuro Nieruchomości - Lasek

Rudze (Na sprzedaż)

Cena: 820 000 PLN

Numer oferty: 1704

Typ działki:

Typ działki: Usługowa
Typ powierzchni: Płaska
Rodz. własności: Własność

Kontakt:

Imię i Nazwisko:
Anna Lasek
Telefon:

Telefon kom.:
880982204
E-mail
biuro@nieruchomosci-lasek.pl

Lasek Nieruchomości
ul. pl. Kościuszki nr:20
34-100 Wadowice

Nr licencji: 14941

               

Opis:

Do sprzedania nieruchomość położona w miejscowości Rudze, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 28. Działka ma powierzchnię 44 arów, jest szerokości 38 metrów, długości 110. Nieruchomość w planie zagospodarowania oznaczona symbolem 7U6 - dla tych terenów ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny usług.<br /> 2. Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza się: usługi turystyczne; usługi kultu religijnego; usługi publiczne; zabudowę rzemieślniczą; targowiska. Funkcje, o których mowa w ust. 2 mogą występować łącznie lub samodzielnie w ramach jednej działki budowlanej. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenia uzupełniające: zabudowa gospodarcza (garaże, budynki gospodarcze); usługi sportu i rekreacji; mieszkania i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; obiekty i urządzenia małej architektury; zieleń urządzona, place zabaw; urządzenia komunikacji (dojścia, dojazdy wewnętrzne, ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe i postojowe). W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: wysokość zabudowy nie większą niż 12 m dla zabudowy mieszkaniowej z możliwością przystosowania poddasza do funkcji mieszkalnych oraz 15 m dla pozostałych budynków, z zastrzeżeniem § 6; powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej; wskaźniki intensywności zabudowy: minimalny - 0,05, maksymalny - 1,5; powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej; dachy: dla budynków usługowych oraz usług sportu i rekreacji, o dowolnej konstrukcji i kształcie,dla budynków rzemieślniczych i mieszkaniowych, dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 25º - 45º, z wysuniętymi okapami, z dopuszczeniem możliwości realizacji lukarn, świetlików, okien dachowych itp.,&nbsp; dla wszystkich budynków, z zastrzeżeniem lit. a i d, w odcieniach czerwieni, szarości lub brązu,dla budynków gospodarczych i garażowych – zgodnie z § 6; obowiązek kształtowania zabudowy zgodnie z ustalonymi liniami zabudowy; dopuszcza się sytuowanie budynków przy granicy działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 6.Dla obiektów i obszarów zabytkowych, jako nadrzędne, obowiązują odpowiednie ustalenia § 9. Część działki to jest 8 arów położone jest w terenie oznaczonym symbolem MU - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Całość działki jest poza tym w terenie oznaczonym jako Specjalny Obszar Ochrony - Natura 2000 PLB120005- Dolina Dolnej Skawy. Media: woda, gaz, prąd na działce. Nieruchomość od Zatora dzieli jedynie 3 km, do Oświęcimia jest ok 22 km.<br /> <br /> .......................................................................................................................................................................................................................<br /> Przed prezentacją nieruchomości zawierana jest umowa pośrednictwa. Zakup lub wynajem nieruchomości za pośrednictwem naszego biura wiąże się z koniecznością zapłaty prowizji.<br /> .......................................................................................................................................................................................................................<br /> W naszym biurze pomożemy Państwu przeprowadzić całą procedurę kredytową. Współpracujemy z niezależnymi doradcami kredytowymi, którzy pomogą wybrać najlepszy kredyt z najniższą marżą.<br /> ..........................................................................................................................................................................................................................

© 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomLead